Kvalita výrobků

Zajištění a kontrola kvality je základním cílem společnosti. Od roku 2003 byl zaveden systém kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001: 2009. V současné době se již firma KOVEX Újezd s. r. o. řídí dle nové normy ČSN EN ISO 9001: 2016. Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za dodržování systému dle vypracovaných jakostních dokumentů, organizačních směrnic a technických postupů.

Naše společnost splňuje ČSN EN ISO 9001:2016, díky které dokážeme garantovat nejvyšší kvalitu našich produktů.

ČSN EN ISEO 9001:2016 CERTIFIKÁT SPOLEČNOSTI

pro činnosti kovoobrábění, třískové obrábění na CNC strojích

NA ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY SE NACHÁZÍ NÁSLEDUJÍCÍ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ:

3D SOUŘADNICOVÝ CNC PŘÍSTROJ CRYSTA-APEX S 574

Série CRYSTA-Apex S jsou vysoce výkonné souřadnicové měřicí stroje, navržené a konstruované podle Mitutoyo rozsáhlých zkušeností s technologiemi CNC SMS. Stroj má oproti staršímu SMS mnohem menší délkovou odchylku. Je řízen počítačem, ale hlavní předností, které si ceníme, je možnost kontinuálního skenování volných tvarů. Stroj má možnost tvorby programů v režimu off-line i on-line a vkládání modelů ve formátech ACIS a STEP.

  • délková odchylka měření u tohoto modelu je E=(1,7+0,3 L/100) µm. 
  • funkce teplotní kompenzace (od 16°C do 26°C) umožňuje přesné měření i na dílně
  • kompatibilita optických a skenovacích snímacích technologií dává flexibilní a účinné schopnosti měření
  •  

3D SOUŘADNICOVÝ PŘÍSTROJ CRYSTA-PLUS M544

V případě tohoto zařízení se jedná o výkonný a hospodárný víceúčelový portálový souřadnicový měřící přístroj v provedení CNC, který je opatřen motorickým pohonem a určen k měření malých obrobků. Vzhledem ke svému vybavení je vhodný zejména ke kontrole součástí bez ohledu na to, zda se jedná o neobrobené kusy nebo hotové výrobky, jakými jsou např. odlitky, tvářené výrobky, prototypy vyrobené na číslicově řízených obráběcích strojích, strojně obrobené součásti apod.

DIGITÁLNÍ 2D VÝŠKOMĚR TESA MICROHITE 350

Výškoměrem měříme délkové a průměrové míry. S tímto měřidlem lze měřit také házivosti a spoustu dalších hodnot a to vše s přesností 0,0001 mm.

PROFILPROJEKTOR MITUTOYO PJ-3000

Pomocí profilprojektoru měříme profily součástek s přesností 0,001 mm.

DRSNOMĚR MITUTOYO SJ-201

Díky tomuto zařízení přesně měříme drsnosti povrchů.

2 SADY DIGITÁLNÍCH DUTINOMĚRŮ MITUTOYO

– měříme s přesností 0,001 mm

– měřící rozsah 20 – 50 mm

2 SADY DIGITÁLNÍCH DUTINOMĚRŮ MITUTOYO

– měříme s přesností 0,001 mm
– měřící rozsah 50 – 100 mm

SADA DIGITÁLNÍCH DUTINOMĚRŮ MITUTOYO

– měříme s přesností 0,001 mm
– měřící rozsah 90 – 100 mm

SADA DIGITÁLNÍCH DUTINOMĚRŮ MITUTOYO

– měříme s přesností 0,001 mm
– měřící rozsah 100 – 125 mm

SADA DIGITÁLNÍCH DUTINOMĚRŮ MITUTOYO

– měříme s přesností 0,001 mm
– měřící rozsah 125 – 150 mm

SADA DIGITÁLNÍCH MIKROMETRŮ MITUTOYO

– měříme s přesností 0,001 mm
– měřící rozsah 0 – 100 mm
Přejít nahoru