[/vc_column]

PŘESNÉ CNC OBRÁBĚNÍ KOVEX ÚJEZD

Hlavním výrobním zaměřením firmy KOVEX Újezd s. r. o. je obrábění kovů. Majitelé založili tuto firmu již v roce 1992 a to v pronajaté hale v Drnovicích. Činnost firmy byla od samého začátku zaměřena na přesné středně sériové třískové obrábění na NC strojích, pozdějí CNC strojích. Díky tomuto modernímu vybavení se firmě KOVEX Újezd s. r. o. podařilo dosáhnout rychlého tempa růstu podniku.

VÝROBA

Výroba byla v roce 1995 přesunuta z pronajaté haly do nových prostor. Majitelé byli díky dynamickému růstu firmy nuceni postavit vlastní výrobní halu v nedaleké obci Újezd u Valašských Klobouk. Budova disponuje výrobním prostorem 2100 m2, k tomu ještě náleží administrativní a sociální zázemí. V současné době má společnost k dispozici více jak 19 CNC obráběcích strojů a zaměstnává 30 pracovníků.

KVALITA A EFEKTIVITA

Pro přesné zmapování efektivnosti výroby a využití pracovní doby byl nainstalován docházkový a kamerový systém. Vzhledem k tomu, že v současné době firma pracuje ve dvou směnách a vyrábí až 50 druhů součástí souběžně, bylo zapotřebí zavést systém zadávání a hlídání správnosti zakázek. Byl pořízen výrobně ekonomický operační systém E-company. V neposlední řadě jsme v roce 2015 zakoupili do kontroly kvality nové 3D měřící zařízení Mitutoyo Crysta-Apex S 574.

KVALITA A CERTIFIKACE

Především díky důrazu, který klademe na přesnost a kvalitu výroby, tedy na přesné obrábění na CNC strojích, získala naše společnost již v roce 2003 schvalovací certifikát společnosti pro certifikaci a systém jakosti. Systém jakosti odpovídal normě ČSN EN ISO 9001:2009. který platil do 15. 9. 2018. Dne 19. 6. 2018 se nám podařilo zavést novou normu a to ČSN EN ISO 9001:2016.

Jelikož firmě KOVEX Újezd s. r. o. velmi záleží na životním prostředí, je naším cílem zavést normu ČSN EN ISO 14001:2016, která se týká environmentálního managementu.

VÝROBNÍ MOŽNOSTI

Protože disponujeme zaměstnanci s vysokou odbornou úrovní, rozsáhlým parkem s CNC obrábějícími stroji a vyhovujícími výrobními prostorami, jsme schopni reagovat na poptávky po obrábění kovů v jakýchkoliv sériích za velmi příznivé ceny.

[/vc_row]