70 % výroby jde na export

Převážná část objemu naší výroby je exportována do zemí EU. Nejvíce vyvážíme výrobky do Německa, Francie, Rakouska, Švédska a zemí Beneluxu. Podstatně menší množství zboží pak dodáváme tuzemským obchodním partnerům.

Mezi naše nejvýznamnější obchodní partnery patří:

Spokojený zaměstnanec, spokojený zákazník

Naším cílem je nejen spokojenost zákazníka, ale i našich zaměstnanců.
Proto se snažíme, aby měli co nejlepší pracovní, ale i sociální zázemí. Dvakrát ročně pořádáme společenské akce, které slouží ke stmelení kolektivu a jsou velmi oblíbené. Našim zaměstnancům také přispíváme na stravné. Pro zvýšení odbornosti jsou pracovníci pravidelně školeni a mají k dispozici veškeré potřebné pracovní a ochranné pomůcky.